Condicions d'ús

Heading

Subheading

CONDICIONS D'ÚS:

Aquestes condicions d'ús són aplicables a totes les vendes d'articles de la marca, realitzades a través d'aquesta pàgina web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CODIARCH SQUAD S.L informa que és titular del lloc web www.tuilus.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, CODIARCH SQUAD S.L informa de les dades següents:

 

El titular d'aquest lloc web és CODIARCH SQUAD S.L, amb CIF B02769679 i domicili social al Carrer CONDE ALTEA Nº1 BJ. VALÈNCIA 46005 inscrita en el Registre Mercantil Tom 10902, Llibre: 8180 Foli 179, Secció 8, Full V 195432, Inscripció 1.

L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: hola@tuilus.com.1.USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de CODIARCH SQUAD S.L confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CODIARCH SQUAD S.L, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

 

El lloc web de CODIARCH SQUAD S.L proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per CODIARCH SQUAD S.L per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

 

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CODIARCH SQUAD S.L contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.2.POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

CODIARCH SQUAD S.L, no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

CODIARCH SQUAD S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CODIARCH SQUAD S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.3.MODIFICACIONS

 

CODIARCH SQUAD S.L, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.4.SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

 

Certs continguts de la website de CODIARCH SQUAD S.L contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per CODIARCH SQUAD S.L

 

5.PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CODIARCH SQUAD S.L amb CIF B02768679 i domicili social situat al Carrer CONDE ALTEA Nº1 BJ. VALÈNCIA, 46005 amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, CODIARCH SQUAD S.L  informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

 

CODIARCH SQUAD S.L informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CODIARCH SQUAD S.L es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic hola@tuilus.com .

 

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.6.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

CODIARCH SQUAD S.L per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CODIARCH SQUAD S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CODIARCH SQUAD S.L

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CODIARCH SQUAD S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CODIARCH SQUAD S.L.7.ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

CODIARCH SQUAD S.L es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

 

CONDICIONS GENERALS

 

1.REBAIXES D'ESTIU 2021

 

Política especial per a la campanya "Rebaixes d'Estiu 2021" (29/06/2021 a 30/09/2021)

 

La campanya "Rebaixes d'Estiu 2021" consisteix en la venda de productes amb un preu inferior a l'original des de dilluns 29 de juny de 2021 a les 11:00:00 hores fins dimecres 30 de setembre de 2021 a les 23:59: 59 hores.

La promoció esmentada al paràgraf anterior no és acumulable a cap altra promoció, oferta o descompte. Tots els productes comprats a la campanya "Rebaixes d'Estiu 2020" estan sotmesos a una política especial de canvis i devolucions.

 

Política especial de canvis de la campanya "Rebaixes d'Estiu de 2021"Els productes comprats a la campanya "Rebaixes d'Estiu 2021" únicament podran ser canviats per altres productes també pertanyents a la campanya "Rebaixes d'Estiu 2021". Qualsevol sol·licitud de canvi, ja sigui de model o de talla, dels productes comprats a la campanya campanya "Rebaixes d'Estiu 2021", està subjecta a disponibilitat prèvia del nou producte sol·licitat (en tractar-se de productes rebaixats, és possible que el model o la talla que se sol·liciti es trobi esgotada i no sigui possible completar aquesta sol·licitud de canvi).

En cas que hi hagi qualsevol diferència de preu (ja sigui a favor del client o en contra d'aquest) entre el producte ja comprat i el nou producte sol·licitat, no es podrà tramitar en cap cas el servei de canvi. En el seu lloc, caldrà dur a terme una devolució del producte ja comprat (sotmesa a les condicions especials incloses a l'apartat següent - "Política especial de devolucions de la campanya "Rebaixes d'Estiu 2021") i una nova compra del nou producte sol·licitat a través de la pàgina web de manera normal.

 Per poder ser canviats, els productes hauran d'estar en perfecte estat, nets, sense fer servir, i conservar el seu embalatge original.

El servei de canvi ofert en les presents condicions generals és gratuït.

 Política especial de devolucions de la campanya "Rebaixes d'Estiu 2021"

Els productes comprats a la campanya "Rebaixes d'Estiu 2021" estan sotmesos a una política especial de devolucions. Per poder ser tornats, els productes hauran d'estar en perfecte estat, nets, sense usar, i conservar el seu embalatge original. En qualsevol cas, al sol·licitar una devolució únicament es tornarà l'import final pagat pels productes, excloent-ne l'import pagat en concepte d'Enviament. El servei de devolució ofert en aquestes condicions generals és gratuït.o.2.POLÍTICA ESPECIAL PER A LA PROMOCIÓ 20%DE DESCOMPTE (07/04/2020 A 26/04/2020)

 

La promoció del 20% consisteix en la venda de productes amb un preu inferior a l'original des del dia 7 d'abril del 2020 a les 20:00:00 hores fins al dia 26 d'abril del 2020 a les 23:59:59 hores.

Tots els productes comprats a la campanya estan sotmesos a una política especial de canvis i devolucions.

La promoció esmentada al paràgraf anterior no és acumulable a la zona d'Outlet ni a cap altra promoció, oferta o descompte.

Tampoc no s'inclouen en aquesta promoció aquells nous articles que es llancin amb data posterior al 7 d'abril de 2020.

Productes amb rebaixa sobre el preu original

Són productes amb una rebaixa sobre el seu preu original tots aquells productes comprats amb codis de descompte, així com tots aquells productes comprats amb una rebaixa de catàleg sobre el seu preu original durant el termini de temps abans indicat (sigui, entre el 07 d'abril de 2020) a les 20:00:00 hores i el 26 d'abril del 2020 a les 23:59:59 hores.).

 

Política especial de canvis per a la promoció 20% de descompte

Els productes comprats a la campanya estan sotmesos a una política especial de canvis.

Els productes comprats a la campanya únicament podran ser canviats per altres productes també pertanyents a la campanya de promoció del 20%.

Qualsevol sol·licitud de canvi, ja sigui de model o de talla, dels productes comprats a la campanya  està subjecta a disponibilitat prèvia del nou producte sol·licitat (en tractar-se de productes rebaixats, és possible que el model o la talla que se sol·liciti es trobi esgotada i no sigui possible completar aquesta sol·licitud de canvi).

En cas que hi hagi qualsevol diferència de preu (ja sigui a favor del client o en contra d'aquest) entre el producte ja comprat i el nou producte sol·licitat, no es podrà tramitar en cap cas el servei de canvi. En el seu lloc, haurà de dur-se a terme una devolució del producte ja comprat i una nova compra del nou producte sol·licitat a través de la pàgina web de manera normal, respectant en aquesta nova comanda els preus i les promocions que es trobin vigents en el moment de la realització del mateix.

Per poder ser canviats, els productes hauran d'estar en perfecte estat, nets, sense fer servir, i conservar el seu embalatge original.

Si no és possible fer el canvi sol·licitat per falta de disponibilitat, es procedirà a la devolució del producte a canvi de l'import final pagat pel producte.

El servei de canvi gratuït ofert en aquestes condicions generals únicament inclou la primera sol·licitud de canvi del producte comprat. A partir de la segona sol·licitud de canvi (incloent-hi aquesta) caldrà abonar 4 per poder completar aquesta sol·licitud de canvi..

Política especial de devolucions per a la promoció 20% de descompte

Els productes comprats a la campanya  estan sotmesos a una política especial de devolucions.

Per poder ser tornats, els productes hauran d'estar en perfecte estat, nets, sense fer servir, i conservar el seu embalatge original.

 

En qualsevol cas, en sol·licitar una devolució únicament es retornarà l'import final pagat pels productes, excloent-ne l'import pagat en concepte d'enviament.”.

 

 

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

 

Aquesta pàgina web www.tuilus.com és propietat de CODIARCH SQUAD S.L amb CIF B02768679 i domicili social situat a CONDE ALTEA Nº1 BJ. VALÈNCIA 46005.

 

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre

CODIARCH SQUAD S.L i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

CODIARCH SQUAD S.L es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això,

CODIARCH SQUAD S.L es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a aquestes Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-se en temps i forma oportuns.

Lobjecte de la pàgina web és oferir i publicitar venda de tot tipus de moda.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i dobrar necessàries per a laccés als llocs web de

CODIARCH SQUAD S.L i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb

CODIARCH SQUAD S.L al telèfon d'atenció al client o mitjançant el correu electrònic hola@tuilus.com .

Tots els continguts de la web són en espanyol.

El client, en rebre el producte a l'adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.OFERTA I VIGÈNCIA

 

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

 

En compliment de la normativa vigent

CODIARCH SQUAD S.L ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. Tot i això, GANTIC MEICON SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa.

D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

 

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.GARANTIES

 

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix.

CODIARCH SQUAD S.L disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la adreçant-se a l'establiment de CODIARCH SQUAD S.L, al servei de postvenda, per correu electrònic a hola@tuilus.com o als punts establerts pel propi proveïdor . En cas de dubte podeu adreçar-vos al telèfon d'atenció al client o mitjançant el correu electrònic hola@tuilus.com.

 

PREUS

 

Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

 

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.DESPESES D'ENVIAMENT

 

CODIARCH SQUAD S.L només realitza enviaments a Espanya (excloent-hi les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) cobrant una quantitat de 4 Euros en concepte de despeses d'enviament. Els enviaments a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos, Portugal i el Regne Unit tindran un cost de 10 Euros en concepte de despeses d'enviament.

 

Les despeses d'enviament inclouen el transport, l'assegurança i el despatx de duanes en origen. Per a lliuraments a països no pertanyents a la Unió Europea, no s'inclouen les despeses duaneres en destinació ni altres impostos (aranzels); serà el destinatari qui els haurà d'abonar en efectiu per poder rebre la mercaderia.

 

El destinatari serà responsable de totes les despeses d'importació i impostos que es generin a la duana de destinació, tant si se li lliura la mercaderia com si no se'n fa càrrec.

S'intentarà que l'enviament de la comanda es faci en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que CODIARCH SQUAD S.L no hi té responsabilitat.

 

Tampoc no seran imputables a CODIARCH SQUAD S.L els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics, pandèmies o altres circumstàncies alienes al seu control.

CODIARCH SQUAD S.L no serà responsable de les demores al despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.LLIURAMENT DE LA COMANDA

 

Un cop enviada la Confirmació d'Enviament, el Producte es lliurarà a l'adreça indicada per l'usuari en fer la Comanda en el termini aproximat de dos a tres (2-3) dies laborables Espanya i Portugal, de tres a cinc (3-5 ) dies laborables Balears i de cinc a set (5-7) dies laborables a França, Regne Unit (exceptuant Irlanda), Àustria, Alemanya, Itàlia, Luxemburg, Holanda des que aquests surtin del magatzem de CODIARCH SQUAD S.L.

 

CODIARCH SQUAD S.L no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del Producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'Usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per tal efecte, com ho és l'absència de l'usuari o la retenció del producte a duanes.

 

Els terminis de lliurament són aproximats, encara que CODIARCH SQUAD S.L intenta ajustar-s'hi, i sempre intentant que es realitzin al més aviat possible.FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA

 

El client podrà abonar l'import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció:

 

Targeta de CRÈDIT o DÈBIT VISA, VISA o MASTERCARD

 

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

 

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de CODIARCH SQUAD S.L.

 

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

 

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

 

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular podrà exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les anotacions de dèbit i reabonament corresponents en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de CODIARCH SQUAD S.L al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

 

Paypal

 

Permet enviar pagaments a Internet de manera segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells a qui no satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

 

Més informació a Paypal. https://www.paypal.com.

 

La disponibilitat dels productes oferts per CODIARCH SQUAD S.L pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que CODIARCH SQUAD S.L actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, CODIARCH SQUAD S.L en el moment que tingui coneixement daquesta situació ho notificarà al client, per mitjà dun correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. CODIARCH SQUAD S.L   podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per CODIARCH SQUAD S.L dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat. En cas que CODIARCH SQUAD S.L no faci aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

 

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

 

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació, adreçant-se al correu electrònic hola@tuilus.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal Carrer CONDE ALTEA Nº1 BJ. VALÈNCIA 46005, o bé mitjançant el formulari de desistiment.

 

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

1.La devolució

 

CODIARCH SQUAD S.L s'encarregarà de recollir el producte.

CODIARCH SQUAD S.L es farà càrrec dels costos de la devolució.

En tot cas, els productes a tornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense fer servir i en el seu embalatge original. Per tant, es prega que per evitar problemes en el transport s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/s article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats pels productes adquirits; en cas que el producte no compleixi les condicions indicades es podrà desestimar la devolució. En cap cas no es retornarà l'import abonat en concepte d'Enviament.

 

2.Devolució del producte defectuós.

 

En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a CODIARCH SQUAD S.L del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment. El client disposarà de fins a 365 dies naturals per sol·licitar el canvi/devolució en cas que aquest tingui un defecte de fabricació.

CODIARCH SQUAD S.L es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client vol presentar una reclamació, l'establiment de CODIARCH SQUAD S.L està situat al Carrer CONDE ALTEA Nº1 BJ. VALÈNCIA 46005 oa través del correu electrònic hola@tuilus.comJURISDICCIÓ

 

Així mateix, CODIARCH SQUAD S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. CODIARCH SQUAD S.L té el domicili a VALENCIA, España.

 

Política especial de canvis i devolucions per a productes a la secció d'outlet.

 

Tots aquells productes que siguin adquirits a la secció de "Outlet" amb una rebaixa sobre el seu preu original estaran sotmesos a una política especial de canvis i devolucions.

 

Productes amb rebaixa sobre el preu original

 

Són productes amb una rebaixa sobre el preu original tots aquells productes comprats amb codis de descompte, amb una rebaixa de catàleg sobre el preu original, i tots els productes pertanyents a la categoria Outlet durant el termini de temps indicat més amunt.o.

 

Canvis

 

Sobre aquests productes únicament s'admet un (1) canvi per una altra talla (major o menor indistintament) del mateix producte adquirit o d'un altre producte diferent, i no és possible fer més d'un canvi sobre el mateix producte. Si no és possible fer el canvi de talla sol·licitat, per qualsevol motiu propi o aliè, es procedirà a la devolució del producte a canvi de l'import final pagat pel producte, excloent-ne l'import pagat en concepte d'Enviament. El termini de canvi per a aquests productes serà de 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda. Per poder ser canviat, el producte haurà d'estar en perfecte estat (sense fer servir) i conservar el seu embalatge original.l.

 

Devolucions

 

El termini de devolució per a aquests productes serà de 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda. Per poder ser tornat, el producte haurà d'estar en perfecte estat (sense fer servir) i conservar el seu embalatge original. En qualsevol cas, en sol·licitar una devolució únicament es tornarà l'import final pagat pel producte, excloent-ne l'import pagat en concepte d'enviament.”.

Contact Form

* Requerido