Formes de pagament

Heading

Subheading

El client podrà abonar l'import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció:

 

 

Targeta de CRÈDIT o DÈBIT VISA, VISA o MASTERCARD

 

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

 

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de CODIARCH SQUAD S.L

 

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

 

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

 

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular podrà exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les anotacions de dèbit i reabonament corresponents en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de CODIARCH SQUAD S.L al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

 

 

Paypal

 

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells a qui no satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

 

Més informació a Paypal. https://www.paypal.com.

 

La disponibilitat dels productes oferts per CODIARCH SQUAD S.L pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que GANTIC MEICON SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, GANTIC MEICON SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. GANTIC MEICON SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per GANTIC MEICON SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat. En cas que CODIARCH SQUAD S.L no faci aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sens perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

 

 

Bizum

 

La Clave Bizum és un PIN de quatre dígits que podràs utilitzar en totes les compres, i pots obtenir-los des de l'app del teu banc. Si encara no disposes de la teva Clau Bizum, consulta a la web de Bizum com obtenir-la a través del teu banc.

 

  1. Introdueix el teu número de telèfon mòbil i el teu Clau Bizum
  2. Rebràs per SMS una clau única, vàlida exclusivament per a la compra que estàs realitzant, i confirmarà el pagament.
  3. ¡A punt! Rebràs la confirmació del pagament de forma immediata.

 

Reemborsament

 

El reemborsament s'efectua de la mateixa manera que la del mètode de pagament elegit.

Contact Form

* Requerido